Յարգելի Ծնողք՝

ՀԵԸ-ի Մարզական Վարչութիւնը կազմակերպած է Ճատրակի դասընթացքներ յօգուտ ձեր զաւակներուն.

Եթէ ունիք փափաքը զօրացնելու ձեր զաւկին մտային կարողութիւնը, ուստի քաջալերեցէք’ սոյն ձեռնարկը, արձանագրելով ձեր զաւակը

կազմակերպուած դասընթացքին, յուսալով որ օր մը օրանց անոնք ալ կը դառնան Հայերու եւ ինչու՞ չէ, աշխարհի ճատրակի ախոյեան.

2009-12-06 chess Ad. 1
 

2009-05-08 Marzagan restarting

 

2009-02-10 Kids Basketball

2008-11-21-22-23 Ping Pong 2

2008-09-06 Armenia vs Turkey