Halloween 2009 Տիկնանց Նախաճաշ

Յարգելի Ծնողք՝

ՀԵԸ-ի Մարզական Վարչութիւնը կազմակերպած է Ճատրակի դասընթացքներ յօգուտ ձեր զաւակներուն.

Եթէ ունիք փափաքը զօրացնելու ձեր զաւկին մտային կարողութիւնը, ուստի քաջալերեցէք’ սոյն ձեռնարկը, արձանագրելով ձեր զաւակը

կազմակերպուած դասընթացքին, յուսալով որ օր մը օրանց անոնք ալ կը դառնան Հայերու եւ ինչու՞ չէ, աշխարհի ճատրակի ախոյեան.

2009-12-06 chess Ad. 1
 

Comments are closed.